56%

vrees afname relevantie

Zorgenkindjes

Wat baart advocaten zorgen? Is dat de afname van vraag naar de producten die ze in de aanbieding hebben, of maken ze zich zorgen over de opkomst van de digitale advocaat?

Grootste zorgenkind, net als voorgaande jaren: 56% van de respondenten maakt zich enigszins of veel zorgen over de afname van producten of diensten die het kantoor levert. Vorig jaar maakte 59% zich enigszins of veel zorgen op dit punt. Op plaats 2: het economisch klimaat. Precies de helft van de respondenten heeft hier enigszins of veel zorgen over.

Andere zorgenkindjes: de opkomst van de digitale advocaat (42% maakt zich enigszins of veel zorgen, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar), onvoldoende budget om gestelde doelen te bereiken (39%), concurrentie van rechtsbijstandverzekeraars (35%) en negatieve publiciteit (31%). Spiegelbeeldig: concurrentie van werknemers uit andere landen, reorganisatie en ontslag en de opkomst van jonge werknemers geven de respondenten weinig tot geen aanleiding tot zorgen.