vFAS-ADVOCATEN:

MEESTERS IN SCHEIDEN,
ERVEN EN MEDIATION

De vFAS, de vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht, leidt leden op tot specialist in dit vakgebied en tot mediator. Sinds kort zijn hieraan Erfrecht en Bijzondere Curator toegevoegd. Ook dit zijn namelijk onderwerpen waar de vFAS-advocaat mee te maken krijgt en zich bij de vereniging verder in kan bekwamen. Het peråsonen- en familierecht is in beweging!

SPECIALIST WORDEN IN HET FAMILIERECHT?

vFAS staat voor kwaliteit, zowel op het gebied van het familierecht als erfrecht, jeugdrecht en mediation. De vFAS-advocaat is erin gespecialiseerd om

cliënten deskundig en gericht op duurzame oplossingen in moeilijke tijden te begeleiden. Niet voor niets is het van het allergrootste belang dat de cliënt kan vertrouwen op de kwaliteit van de dienstverlening die onder meer wordt geborgd door toelatingscriteria, specialisatie-opleidingen en verplichte educatie. De vFAS is een door de NOvA erkende specialisatievereniging. Voordat de advocaat als aspirant-lid wordt toegelaten, dient hij/zij drie jaar als advocaat in de praktijk van het personen- en familierecht werkzaam te zijn. Tijdens het aspirant-lidmaatschap volgt de advocaat het opleidingstraject tot advocaat-scheidingsmediator. Daarna kan de advocaat zich desgewenst specialiseren in het Erfrecht, het Jeugdrecht en als Bijzondere Curator.


De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Het merendeel van de 1000+ aangesloten leden heeft zich bovendien gespecialiseerd tot advocaatscheidingsmediator.


  • Bent u advocaat in het personen- en familierecht?
  • En u wilt verder specialiseren?
  • Gebruikmaken van de kennis en kwaliteit van 1000 leden?


Meldt u dan aan om te beginnen aan de specialisatie

opleiding tot vFAS advocaat scheidingsmediator.