42%

beloning marktconform

38%

minder dan marktconform

93%

afgelopen jaar

niet ingeleverd

Survey

Werken in de Advocatuur

Wordt u marktconform beloond? Vindt u het wenselijk dat een deel van uw beloning bestaat uit een variabele component die afhankelijk is van individuele prestaties, of haakt u liever aan bij de prestatie van het hele kantoor? Is demotie onderwerp van gesprek op uw kantoor? Duurzame inzetbaarheid? Dit zijn enkele van de vragen die aan de orde komen in het jaarlijkse onderzoek Werken in de Advocatuur dat we samen met organisatieadvieseur Berenschot hebben uitgevoerd. In deze editie van Advocatie Magazine de uitkomsten. Vergelijk u zelf met uw beroepsgenoten.

Door Lucien Wopereis

Beeld: Dimitry de Bruin

De survey is dit jaar door bijna driehonderd respondenten volledig ingevuld, waarvoor uiteraard onze dank. De respondenten wonen en werken verspreid door Nederland, maar Amsterdamse advocaten (20%) en Rotterdamse advocaten (13%) zijn het meest vertegenwoordigd.

We trappen altijd af met de uitkomsten over de inkomsten, maar daar past dit jaar een opmerking vooraf. Uit de respons op een elders gestelde open vraag waar advocaten zich zorgen over maken, blijkt – misschien weinig verrassend – dat veel respondenten zich beklagen over de gefinancierde rechtsbijstand. Ze hebben hun inkomen naar een ‘onaanvaardbaar niveau’ zien dalen, en vrezen dat het in de nabije toekomst nog slechter zal worden.

We hebben voor het uitzetten van de enquête nagedacht over de vraag of we geen nadere vragen zouden moeten stellen over de gefinancierde rechtsbijstand, maar uiteindelijk besloten we dat niet te doen. De door minister Dekker minister voor Rechtsbescherming beloofde herinrichting van het systeem van gefinancierde rechtsbijstand was bij het uitzetten van ons onderzoek nog niet gepubliceerd, en het onderwerp is ook te complex en veelomvattend om met een enkele vraag af te doen.