32%

van de tijd gaat naar adviseren

Tijdverdeling activiteiten

De tijd die de respondenten besteden aan verschillende activiteiten is de afgelopen drie jaren opmerkelijk stabiel. Adviseren neemt eenderde van de tijd in beslag, gevolgd door dossieronderzoek met 23%. Overige activiteiten, waaronder scholing, neemt 13% van de tijd in beslag.