72%

demotie niet aan de orde

Demotie en duurzame inzetbaarheid

Demotie en duurzame inzetbaarheid van werknemers zijn voor een groot deel van de Nederlandse advocatuur geen onderwerpen van gesprek, al neemt de aandacht ervoor telkens een klein beetje toe. Duurzame inzetbaarheid was vorig jaar en het jaar daarvoor voor 60% van de respondenten geen onderwerp van gesprek, dit jaar is dat 55%. Bij 18% van de deelnemers aan het onderzoek maakt duurzame inzetbaarheid deel uit van de ‘performance cyclus’, terwijl het bij 19% informeel wordt besproken.

Demotie is bij 72% van de respondenten ‘niet aan de orde’. Bij slechts 2% wordt demotie toegepast. Een vrij grote groep – 22% – heeft geen zicht op de vraag of demotie bij de directie in beeld is of niet. De percentages zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar en het jaar daarvoor.