75%

voldoende vrijheid

Balans werk-privé

De ontevredenheid over de balans werk-privé is dit jaar wat afgenomen ten opzichte van vorig jaar: is dit jaar 30% het helemaal oneens of oneens met de stelling dat de balans in orde is, vorig jaar was dat 40%. We zijn weer ongeveer terug op het niveau van 2016, toen 27% aangaf op dit punt problemen te ondervinden.

Maar, we hebben het al vaker gememoreerd: het percentage dat aangeeft ontevreden te zijn over de balans werk-privé is in de advocatuur nog altijd hoog. Bij consultants, fiscalisten en HR-specialisten beklaagt telkens 16% over te hoge werkdruk en onvoldoende balans werk-privé.

Aan de andere kant van het spectrum geeft 59% aan het eens of helemaal eens te zijn met de stelling dat de balans werk-privé in orde is. Dat zijn er dan weer beduidend meer dan vorig jaar: toen gaf 40% van de respondenten dat aan. Een relatief grote groep – 12% – geeft aan op dit punt geen mening te hebben.

Voor wat betreft de flexibiliteit van de werkgever en de door de werknemer ervaren autonomie bij het invullen van de werkzaamheden, geldt dat die cijfers er goed uitzien: telkens driekwart van de respondenten ervaart voldoende flexibiliteit en ruimte om de werkzaamheden naar eigen inzicht in te vullen. Tussen de 7% en 13% van de respondenten ervaart onvoldoende flexibiliteit en autonomie.