Beloningen

Het jaarinkomen van advocaten:
vast + variabel

We hebben dit jaar in het onderzoek ook weer vragen gesteld over het jaarsalaris. Het vaste jaarsalaris – dat voor advocaat-medewerkers en stagiaires wordt weergegeven voor zowel de percentielen 25, 50 en 75 – is een optelsom van het vaste maandbedrag dat mensen ontvangen, plus vakantiegeld, plus een eventuele vaste 13e en/of 14e maand.

Het totale jaarsalaris, dat te vinden is in de drie kolommen voor de percentielen 25, 50 en 75, is het vaste jaarsalaris plus eventuele bonussen en/of winstuitkeringen. Vast + variabel dus.

We kiezen er bij de advocaat-medewerkers voor om inkomens op drie niveaus te laten zien. De bedragen die te zien zijn in de kolom 25e percentiel, houden in dat in die functie een kwart van de respondenten minder verdient dan dat bedrag, en 75% van de respondenten méér. Het 50e percentiel (of mediaan) wordt wel marktconform genoemd. Dit betekent dat 50% (de helft) minder verdient dan dat bedrag, en 50% (de helft) méér dan dat bedrag. Dezelfde logica geldt voor het 75e percentiel.

De salarissen op deze manier weergeven heeft twee voordelen: een gemiddelde wordt sterk beïnvloed door grote uitschieters – hetgeen veel minder het geval is als je werkt met percentielen – en de lezer krijgt een beeld van een soort bandbreedte in salarissen voor een bepaalde functie: als je het 25e en 75e percentiel laat zien, heb je een goed beeld van wat een ‘doorsnee’ medewerker in die functie verdient.


Bij de partners hebben we ervoor gekozen alleen de 50 e percentiel te laten zien. De uitschieters zijn daar dermate groot – vooral tussen de partners van de grote en partners van kleine kantoren – dat ze het beeld teveel vertekenen.