77%

vergroten vakkennis

53%

volgt meer cursussen dan verplich

PO-punten

Ook opmerkelijk stabiel: de verdeling tussen advocaten die precies de verplichte PO-punten halen, en de groep die buiten de PO-verplichtingen ook andere cursussen en opleidingen volgt: 47% houdt het bij de ‘verplichte nummers’, 53% doet meer. Vorig jaar liep 59% wat harder dan het vereiste minimum.

Gevraagd naar de aard van de opleiding, zegt 77% van de respondenten dat die gericht is op het verwerven van nieuwe vakkennis. Op de tweede plaats staat het ontwikkelen van competenties en vaardigheden met 55%. Bijblijven is voor 26% reden voor de gang naar de schoolbanken.