Inkomsten

Op de vraag naar de ontwikkeling van het inkomen het afgelopen jaar, stelt 45% van de respondenten dat dat is gestegen. Voor bijna de helft – 48% – is het inkomen gelijk gebleven, terwijl 7% de inkomsten zag dalen. Vorig jaar bedroeg het percentage dat het inkomen zag dalen bijna het dubbele: toen gaf 13% van de respondenten aan dat het inkomen ten opzichte van het jaar daarvoor was gedaald.

Van de respondenten in het onderzoek zegt 38% dat hij of zij ‘minder dan marktconform’ wordt beloond, 5% stelt zelfs dat hij of zij ‘veel minder dan marktconform’ wordt beloond. 42% van de respondenten stelt marktconform te worden beloond, en 11% krijgt naar eigen zeggen meer dan marktconform.

Het percentage ‘minder of veel minder dan marktconform’ schommelt de afgelopen jaren licht: twee jaar geleden was dat bij elkaar opgeteld 43%, vorig jaar 45% en dit jaar weer 43%. De groep ‘ontevreden’ advocaten is hoe dan ook groot. Ongetwijfeld hebben we hier te maken met de advocaten – het is zojuist al gememoreerd – die voor hun inkomen deels afhankelijk zijn van toevoegingen.

Gevraagd naar de verwachtingen in de nabije toekomst stelt de helft van de respondenten dat het salaris het komende jaar gelijk zal blijven, 47% verwacht een stijging en 3% verwacht een daling. Daarmee tonen ze zich positiever dan de afgelopen jaren, toen telkens 10% zei in het komende jaar een teruggang in salaris te verwachten.

45%

inkomen

gestegen