99%

hecht aan sfeer en collegialiteit

Sfeer en geld

Voor de meeste deelnemers aan het onderzoek is de sfeer op het werk een doorslaggevende factor: 99% geeft aan dat belangrijk (71%) of enigszins belangrijk (27%) te vinden. Ook niet oninteressant: 2% vindt sfeer onbelangrijk.

Andere als belangrijk of enigzins belangrijk gekwalificeerde onderwerpen: het voorhanden hebben van uitdagende projecten, opleidingsmogelijkheden, flexibele werktijden en – uiteraard – de hoogte van het salaris. Bij dat laatste lijkt een soort ‘valse bescheidenheid’ zich van de respondenten meester te maken: 27% noemt het enigszins belangrijk. Bij elkaar opgeteld is de hoogte van het salaris voor 98% van de respondenten belangrijk of enigszins belangrijk.