INTERVIEW - M&A ADVOCAAT

M&A winnaar Onno Boerstra:

‘Geef weg wat je niet nodig hebt, en krijg wat je wil hebben’


“Ik heb zelfs
al
geluiden
opgevangen
over restructuring
teams die weer
i
n stelling
worden
gebracht

De Gouden Zandloper 2019 voor de M&A-advocaat met de meeste deals achter zijn naam gaat naar Onno Boerstra, partner bij Van Doorne. Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames, private equity trans-acties en management -participaties. Hij treedt op voor -diverse Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, participatiemaatschappijen en management teams, vaak in cross-border -transacties.

Door: Wouter Rohlof | Foto: Roel Dijkstra Fotografie

Het is niet voor het eerst dat Boerstra deze prijs in de wacht sleept: in 2017 werd hij ook al tot winnaar uitgeroepen. Toentertijd wegens het begeleiden van vijftien deals met een totale dealwaarde van meer dan € 2 miljard; het afgelopen jaar heeft Boerstra geadviseerd bij maar liefst achttien deals die tezamen €12,10 miljard waard zijn.

Boerstra heeft een leidende positie opgebouwd in het adviseren van bestuur en management ten aanzien van hun participatie in een buy-out. ”Ik ben er ooit min of meer toevallig ingerold maar het is vervolgens bewust mijn niche geworden. Het is mooi om te merken dat je gedurende de advisering een goede band met het management opbouwt. Bovendien weten ze me een paar jaar later ook weer te vinden voor de volgende exit. Dat maakt de rol van managementadviseur ook vanuit bedrijfseconomisch oogpunt bij uitstek interessant.”

Als je één van de bieders in een auction begeleidt, dan is de kans altijd groot dat de koop niet doorgaat en je voor niets hebt gewerkt. Sta je aan de zijde van de verkoper, dan is inherent aan zo’n deal dat de samenwerking eenmalig is. “Maar optredend voor het management heb je altijd een deal en vaak ook nog een corporate cliënt erbij.”

Een volledige focus op managementadvisering is niet wat Boerstra voor ogen staat. ”Het afgelopen jaar heb ik nog steeds voor zo’n 30% van mijn tijd aan koop-en verkoopmandaten gewerkt. Ik wil dat blijven doen, zeker om ook feeling met de markt te blijven houden en te blijven volgen wat er bij investeerders speelt.”


Langzaam van start

Boerstra voorspelt dat we dit jaar, net zoals in 2018, een verkopersmarkt zullen hebben: er is nog steeds veel geld beschikbaar om te investeren en ook bij de banken blijft bereidheid om te financieren. Verandering is wel op komst. ”In 2018 hadden we soms meerdere auctions per week en waren de multiples relatief hoog. Sommige deals gingen zelfs niet door omdat er te laag werd geboden en men daarom besloot om eerst te gaan herfinancieren. Ik betwijfel overigens of dat achteraf gezien verstandig was.”

Het jaar 2019 is langzaam van start gegaan: er komen minder assets op de markt en de waarderingen staan onder druk. Er is mondiaal ook veel gaande: de Brexit, de handelsoorlog tussen de VS en China, de onrust in Frankrijk. “De markt is hierdoor wat nerveus; ik heb zelfs al geluiden opgevangen over restructuring teams die weer in stelling worden gebracht.”

De sectorexn die we volgens hem in de gaten moeten houden zijn onder meer de tech-, health-, food- en energiesector. De retailmarkt blijft moeilijk, met de verkoop via het internet als geduchte tegenstander.


Redelijke positie

Onveranderd blijft het plezier dat Boerstra heeft in zijn werk. “Het doen van deals is een interessant, maar ook delicaat spel. Onderhandelen over goede voorwaarden vind ik het leukste aspect. Je moet niet te snel weggeven of te lang vasthouden in onderhandelingen. Het is een kwestie van op het juiste moment de juiste kaart trekken.”

De onderhandelcultuur in Nederland is wel aan verandering onderhevig geweest. ”Ik zit vaak met Nederlandse adviseurs aan de andere kant van de tafel. Het is een klein wereldje waarin iedereen elkaar kent. We weten wat de market practice is en er wordt over en weer steeds sneller een redelijke positie ingenomen. Uiteraard moet je soms tough blijven, maar weggeven is ook een vak, vooral wat je eigenlijk wel kunt missen. Voorheen bevond je je nog weleens in ellenlange onderhandelingen. Dat dit grotendeels verleden tijd is, kun je zien als een professionaliseringsslag.”

Deals vervolgens closen blijft natuurlijk ook een mooi moment, ‘’al is het hebben van allerlei uitstaande punten, zoals vroeger vaak voorkwam, bij een closing heden ten dage niet echt meer aan de orde.”

Boerstra kijkt terug op een geslaagd jaar. “Ik ben, in alle eerlijkheid, verrast en vereerd dat ik in 2018 de meeste deals heb kunnen doen en de Gouden Zandloper weer in ontvangst mag nemen. Ik ben ook blij met de spin-off die dat voor de rest van het kantoor oplevert.”