GOUDEN ZANDLOPERS - CSR

Lokaal project scoort: Dress for Success

Hoe
maatschappelijk
betrokken zijn
advocaten?


Een advocatenkantoor dat anno 2019 de Gouden Zandloper voor Corporate Social Responsibility in de wacht wil slepen, moet meer doen dan spraakmakende pro bono-zaken doen of een stoet aan goede doelen steunen.

Door: Joris Rietbroek | Foto’s: Roel Dijkstra Fotografie, Google Maps

Niet dat de steun van de grote advocatenkantoren aan organisaties als Warchild, Unicef of Artsen zonder Grenzen onbelangrijk is – verre van! –, maar een onderscheidende factor is het niet in de Gouden Zandlopers-competitie. Drie genomineerde kantoren voor de CSR Award (Allen & Overy, HVG Law en Simmons & Simmons) laten met tal van initiatieven zien dat zij op diverse gebieden maatschappelijk betrokken zijn. Simmons & Simmons staat op pro bono basis Unicef en Artsen Zonder Grenzen bij, HVG Law is een van de founding members van clearinghouse Pro Bono Connect en treedt via dit initiatief op voor onder andere Greenpeace, War Child, Digital Freedom en She Matters. Allen & Overy zet intussen vol in op een duurzame bedrijfsvoering en op meer diversiteit op kantoor.

Lotte Cuijpers en Paul Tjiam

De winnaar:
Simmons & Simmons

Simmons & Simmons onderscheidt zich met een kleinschaliger, lokaal project waar de Gouden Zandlopers-jury warm voor liep. Met ‘Dress For Succes & de Zuidas’ wordt gebruikte nette kleding ingezameld voor Amsterdamse werkzoekenden met een kleine beurs. Nette pakken en jurken krijgen zo een tweede leven en minima vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt.

‘De directe persoonlijke betrokkenheid bij dit project spreekt ons zeer aan,’ aldus de jury. ‘Daarbij is het prijzenswaardig dat een internationaal georiënteerd kantoor een lokaal initiatief onderneemt.’ IE-advocaat Paul Tjiam maakte enkele jaren terug kennis met Dress For Success, een non-profit organisatie die in diverse steden nette kleding inzamelt om werkzoekenden te helpen bij het vinden van een baan. Nadat hij zelf een zak pakken, overhemden en schoenen had weggegeven, organiseerde hij een grote inzamelactie op kantoor. “Dat sloeg ontzettend aan: bijna iedereen gaf wel pakken en jurken weg, ook van luxe merken,” zegt Tjiam. “Met meerdere auto’s volgeladen zijn we toen naar Dress For Success in Amsterdam-West gereden. Zo’n grote particuliere donatie hadden ze nog nooit gehad.” Dat bracht Tjiam op het idee om een en ander structureler aan te pakken, en wel met een inzamelcontainer midden op de Zuidas. “Je krijgt de Zuidas misschien moeilijk naar Dress For Success, maar zo kun je de organisatie wel naar de Zuidas halen.” Vervolgens was het zaak om andere advocatenkantoren warm te maken voor Dress For Success, met het oog op sponsoring. “Ik mailde alle IE-advocaten die ik ken voor een overleg,” vertelt Tjiam. “Je hebt immers de container zelf nodig, er komt onderhoud bij kijken en we wilden er een aparte stichting voor oprichten, om het geld te beheren. Iedereen kwam opdagen en al hun kantoren besloten uiteindelijk om het project financieel te steunen.” Naast Simmons & Simmons dragen Allen & Overy, Baker McKenzie, De Brauw, Dentons Boekel, Freshfields, Hogan Lovells, Houthoff, Linklaters, NautaDutilh en Stibbe bij aan de container.

De vergunningsaanvraag bij de gemeente Amsterdam nam maanden in beslag, maar inmiddels is de vergunning voor de plaatsing van een kledingcontainer op de Zuidas verleend. Het inzamelpunt moet ergens deze lente aan de Claude Debussylaan komen, zodat iedereen gemakkelijk representatieve werkkleding kan doneren. Aan een wat fraaier uiterlijk voor zo’n container is ook gedacht, zegt legal assistant Lotte Cuijpers, die met Tjiam aan het project werkt. “We hebben mode-illustrator Piet Paris bereid gevonden om een illustratie te maken voor de container.” Tjiam hoopt uiteraard dat het inzamelpunt een succes wordt. “Zo ja, dan kunnen we misschien nog een tweede container van de overkant van de Zuidas plaatsen.”

Runner-up:
Allen & Overy gaat voor diversiteit en duurzaamheid

Allen & Overy richt zich behalve op pro bono- en vrijwilligerswerk nadrukkelijker dan ooit op diversiteit en duurzaamheid.

Naar eigen zeggen benadert het kantoor diversiteit en inclusie ‘zo pragmatisch en breed mogelijk’ en ‘doen we het goed op het gebied van man/vrouw- en LGBT-diversiteit’. In 2018 won het kantoor al een Talent naar de Top Diamant Award dankzij een hoog percentage vrouwelijke partners (33%). In het kader van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zet Allen & Overy dit jaar verdere stappen in het circulair maken van de bedrijfsvoering. Het kantoor adviseert al langer partijen bij kringloopeconomie-vraagstukken, waarbij niet langer eigendom, maar het (her)gebruik van goederen en grondstoffen centraal staat.

Runner-up:
HVG Law en Pro Bono Connect

HVG Law is een van de founding members van Pro Bono Connect, het Nederlandse clearinghouse dat advocaten en NGO’s met elkaar verbindt.

Sinds de oprichting van Pro Bono Connect (PBC) heeft HVG Law ruim twintig verzoeken via het clearinghouse ontvangen en succesvol afgehandeld. Zo trad HVG Law onder meer op voor Greenpeace, War Child, She Matters, Stichting Free Press Unlimited en Digital Freedom. PBC is opgericht door het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. De jury vindt Pro Bono Connect ‘een mooi kantooroverstijgend initiatief. Het is een goede zaak dat HVG Law zich hier als een van de founding members aan verbonden heeft.’