Hoe innoveert
juridisch
Nederland?


Jaap Winter

Pleitbezorger
van de
menselijke maat


Alles over de Gouden
Zandlopers 2019!