ACHTERGROND

De Gouden Zandlopers

Een korte historie


‘Deze

onderscheiding

is tot stand

gekomen via

de digitale
democra
tie

De Gouden Zandlopers zijn een begrip in de Nederlandse advocatuur. Op 28 maart 2019 hebben Sdu en Advocatie deze prestigieuze awards voor de 14e keer uitgereikt. Maar hoe zijn deze prijzen ooit in het leven geroepen? Een korte terugblik op de geschiedenis van de Gouden Zandloper.

Door: Lucien Wopereis | Illustratie: Deposit

First things first: waarom heet de Gouden Zandloper ook alweer Gouden Zandloper? Wel: de zandloper staat symbool voor het tijdschrijven in de advocatuur…

Het eerste (nog vindbare) digitale verslag van de Gouden Zandlopers-uitreiking dateert van 2007, het jaar dat Advocatie als nieuwsmedium serieus online ging. Want voor de goede orde: de Gouden Zandlopers en ook de Stand van de Advocatuur zijn ouder dan Advocatie. Dagvoorzitter Christiaan Alberdingk Thijm sprak in 2007, waarschijnlijk met een licht cynische ondertoon, over de ‘Oscaruitreiking voor de advocatuur’. Ook de ontvangers van de prijzen reageerden soms nog onwennig.

Grappig zijn bijvoorbeeld de woorden van toenmalig managing partner Marc Biesheuvel van De Brauw Blackstone Westbroek. Hij was weliswaar blij met de onderscheiding – het artikel vermeldt helaas niet welke prijs het kantoor won –, maar toonde zich kritisch toen hij hem in ontvangst nam. “Deze onderscheiding is tot stand gekomen via de digitale democratie,” zei hij, doelend op de enquêtes die kantoren toen nog per mail inzonden. ‘Slechts een beperkt deel van de ongeveer 4500 kantoren die Nederland rijk is, heeft gesproken. Wij nemen onszelf niet zo serieus dat ik u deze relativering wil ontnemen.’ Ook Winfryd de Haan van De Haan Advocaten, winnaar in de categorie snelst groeiende kantoor, nam zoals gebruikelijk geen blad voor de mond. “Ik ben 27 jaar geleden alleen begonnen, maar deze uitreiking is een ver-van-mijn-bed-show. Groei is voor mij niet een doel, het overkomt je. Ik heb nooit de behoefte gehad het snelst groeiende advocatenkantoor te worden.” Pas later, tijdens de borrel, bleek dat hij toch wel blij was met de Randstedelijke erkenning voor zijn van oorsprong Groningse kantoor. In de loop der jaren kenden de Gouden Zandlopers constanten – snelste groeiers over een periode van vijf jaar, kantoren en advocaten met de meeste M&A-deals – en variabelen: we gingen van prijzen voor individuele advocaten per rechtsgebied naar een enkele juryprijs voor een kantoor in een jaarlijkse categorie (beste kennisdeler, beste kantoor op het gebied van business development). Weer later werden het juryprijzen in meerdere categorieën, bijvoorbeeld marketing en innovatie.

Anno 2019 worden er in totaal liefst elf prijzen verdeeld: drie op basis van objectieve cijfers uit De Stand van de Advocatuur en het Notariaat en de databank OverFusies.nl, en acht op basis van nominaties en aansluitend juryberaad. Nieuw is dit jaar de Oeuvre Award voor de jurist met een buitengewone staat van dienst. Ook het evenement van de Gouden Zandlopers is er in de loop van de jaren radicaal anders uit gaan zien. In de beginjaren was de uitreiking met borrel op vrijdagmiddag op locatie aan de Zuidas, met soms een behoorlijk stevig inhoudelijk programma. Nu is het een avond met diner en over het algemeen wat lichter verteerbare kost. Tot slot: de samenstelling van de jury, en de achtergrond van de mensen die er deel van uit maken, is in de loop van de jaren veel veranderd. Waren het voorheen vaak advocaten of professionals uit de consultancy, thans is het aandeel cliënt - in de vorm van bedrijfsjuristen - aanzienlijk verzwaard. Op de volgende pagina’s wordt de jury aan u voorgesteld. Het werk voor de jury is in de loop van de jaren sterk toegenomen. Het aantal categorieën is gegroeid, en dat geldt dus ook voor het aantal nominaties. Het vergt veel tijd om alle nominaties goed te lezen en werkelijk tot je door te laten dringen. De beraadslagingen van de jury leiden niet altijd direct tot een overduidelijke winnaar. Er zijn soms stevige discussies, zoals het hoort. Namens Sdu en Advocatie daarom op deze plaats een hartelijk woord van dank!


Anno 2019

worden er

in totaal liefst
elf prijzen

verdeeld