Gouden
Zandlopers 2018

Wie winnen dit

jaar de awards?

14e editie | donderdag 28 maart 2019

kromhouthallen | amsterdam

Eén avond en twaalf awards!

Donderdag 28 maart 2019 staat in het

teken van De Gouden Zandlopers 2019

Innovation | Legal Tech | Marketing |

Legal Design & Infographic | CSR


Young Talent | Legal Counsel |

Professional Support | Oeuvre


De grootste groeier |

M&A advocaat | M&A kantoor