Steeds meer mensen overwegen om mecenas te worden. Bijvoorbeeld met een eigen fonds op naam of

een andere vorm van schenken of nalaten. Voor beeldende kunst, muziek, oude ambachten, jong talent,

literatuur, natuur, educatie, dans of een andere vorm van cultuur. In de eigen regio of met landelijke

uitstraling. Maar altijd vanuit uw vermogen om cultuur op waarde te schatten. En met de expertise van

het Cultuurfonds om op te rekenen. Samen houden we cultuur levend!

Laat u inspireren door ons magazine. Vraag het GRATIS aan op cultuurfonds.nl/mecenas